SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"ŚWIT"

SM Świt wita

19-300 Ełk, ul. Słowackiego 2, tel. (87) 621-67-87

    Awarie Wolne lokale użytkowe Przetargi Remonty Harmonogram wywozu odpadów

               O nas
Awarie
Administracje
Opłaty
Remonty
Przetargi
Lokale użytkowe
Mieszkania
Kontakt
Ogłoszenia
Statut i regulaminy
Nasze sprawy
Nasze osiedla
Galeria

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku informuje, iż posiada do zbycia lokale i grunty

 

Witam w serwisie internetowym Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" w Ełku. Mam nadzieję, że będzie on źródłem wiedzy o Spółdzielni dla Członków oraz osób zainteresowanych naszą ofertą mieszkaniową. Za jego pośrednictwem, pragniemy przekazywać na bieżąco najważniejsze informacje.
Zapraszam do odwiedzenia naszego serwisu.

Prezes Zarządu Spółdzielni
mgr inż. Waldemar Roszkowski

 

OBSŁUGA KASOWA

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku informuje, że od dnia 12 listopada 2015 r. obsługę kasową (w dotychczasowym miejscu) będzie prowadziła, zgodnie z zawartą umową, firma MONETIA Sp. z o.o.

W związku z powyższym, z powodu prac związanych z remontem i przekazaniem pomieszczenia,

w dniach 5-10.11.2015 r. kasa będzie nieczynna.

 

 

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" (pdf) - dotyczy odbiorców zewnętrznych energii cieplnej

 

 

 

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNYCH PODZIELNIKÓW CIEPŁA

 

WALNE ZGROMADZENIE

Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" w Ełku

 

W dniu 16 czerwca 2015 r. o godz. 17.00 w świetlicy biura SM "Świt" ul. Słowackiego 2 odbyła się CZĘŚĆ I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" w Ełku

W dniu 17 czerwca 2015 r. o godz. 17.00 w świetlicy "SAGITTA" SM "Świt" ul. Dobrzańskiego 5 odbyła się CZĘŚĆ II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" w Ełku (czytaj dalej)

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŚWIT” w Ełku ogłasza że, posiada na sprzedaż  prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka gruntu nr 3858/3 o obszarze 0,2286 ha, położonej w obrębie ul. Matejki w Ełku.

 

 

bullet

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (87) 621-67-87 wew. 349.    

bullet

Osoby zainteresowane kupnem ww. nieruchomości mogą składać oferty do sekretariatu Spółdzielni  przy ul. Słowackiego 2 pok. Nr 6.

 

ZMIANA STAWEK ODPISU NA FUNDUSZ REMONTOWY SPÓŁDZIELNI

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku zawiadamia, że w dniu 15 września 2015 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Uchwałą nr 24 uchwaliła nowe stawki odpisu na fundusz remontowy Spółdzielni obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r. w wysokości:

 

 1. dla lokali mieszkalnych – 1,25 zł/m2,

 2. dla lokali użytkowych – 1,60 zł/m2,

 3. dla garaży w budynkach mieszkalnych – 0,60 zł/m2.

 

Zmiana wysokości stawek była konieczna z uwagi na zakres prac remontowych niezbędnych do utrzymania zasobów mieszkaniowych w należytym stanie technicznym. Dotychczas obowiązująca stawka odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych i użytkowych nie ulegała zmianie od ponad czterech lat. Potrzeby remontowe przewyższają wielkość środków gromadzonych corocznie na funduszu. Powyższa zmiana w większym stopniu pozwoli na kontynuację prac związanych z dociepleniem budynków, przebudową instalacji gazowej i elektrycznej, malowaniem klatek schodowych, remontem pokryć dachowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, czy wykonanie innych, niezbędnych prac remontowych w zasobach Spółdzielni.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w związku z przeznaczeniem przez Walne Zgromadzenie (Uchwałą Nr 3/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku) części nadwyżki bilansowej z 2014 r. na dofinansowanie funduszu remontowego Spółdzielni, członkowie Spółdzielni w 2016 roku faktycznie obciążani będą niżej wymienionymi stawkami opłaty:

 

 1. w lokalach mieszkalnych – 1,10 zł/m2,

 2. w lokalach użytkowych – 1,45 zł/m2,

 3. w garażach w budynkach mieszkalnych – 0,53 zł/m2.

 

Ponieważ odpis na fundusz remontowy dla lokali użytkowych oraz garaży jest jednym ze składników kosztów kalkulowanych w opłacie eksploatacyjnej, dlatego też Rada Nadzorcza, uwzględniając powyższą zmianę, uchwaliła nowe stawki opłaty eksploatacyjnej obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r. w niżej podanej wysokości:

 1. Stawka eksploatacyjna dla lokali użytkowych (Uchwała nr 25):

 1. stanowiących spółdzielczą własność członków oraz odrębną własność członków 3,75 zł/m2,

 2. stanowiących spółdzielczą własność osób nie będących członkami oraz odrębną własność osób nie będących członkami 3,97 zł/m2.

 1. Stawka eksploatacyjna dla lokali użytkowych, których właściciele maja podpisaną indywidualną umowę na wywóz nieczystości (Uchwała nr 25):

 1. stanowiących spółdzielczą własność członków oraz odrębną własność członków 3,05 zł/m2,

 2. stanowiących spółdzielczą własność osób nie będących członkami oraz odrębną własność osób nie będących członkami 3,27 zł/m2.

 1. Stawka eksploatacyjna dla garaży w budynkach mieszkalnych (Uchwała nr 26):

 1. stanowiących spółdzielczą własność członków oraz odrębną własność członków 1,35 zł/m2,

 2. stanowiących spółdzielczą własność osób nie będących członkami oraz odrębną własność osób nie będących członkami 1,49 zł/m2.

Zawiadomienia o zmianie wysokości opłat dotyczące poszczególnych lokali zostały umieszczone w skrzynkach pocztowych, bądź wysłane pocztą – jeżeli podano adres do korespondencji spoza naszych zasobów.

W przypadku braku powiadomienia w skrzynce prosimy o zgłoszenie się w tej sprawie do biura Spółdzielni – okienko czynszowe.

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku

 

ZGŁASZANIE AWARII-TELEFONY

Numery telefoniczne SM "ŚWIT"

Awarie elektryczne

tel. 722 222 722

w dni robocze w godz.  1500 - 2200, w dni wolne od pracy oraz
w niedziele i święta w godz.  800 - 2200

 

Awarie gazowe, hydrauliczne i ogólnobudowlane

tel. 87 621 67 87 lub 621 67 95

w dni robocze w godz. 1500 - 2200, w dni wolne od pracy oraz
w niedziele i święta w godz. 1000 - 1800

 

W dni robocze w godz. 700 - 1500 zgłoszenia awarii przyjmują administracje osiedlowe

 

Siedziba Zarządu ul. Słowackiego 2

87 621-67-87, 88, 89

fax 87 621-67-96

Administracja "Centrum" Rejon I

87 621-67-87 wew. 356, 360

Administracja "Północ I" Rejon II

87 621-67-93

Administracja "Północ II" Rejon III

87 621-67-92

Administracja "Konieczki" Rejon IV

87 621-67-90 numer chwilowo nieczynny, prosimy o kontakt za pomocą centrali 87 621-67-87, 88, 89

Dział Ciepłowniczy

87 621-67-95

W serwisie Prosimy o kontakt

Gdańska 4-6 wspólna inwestycja Spółdzielni i Urzędu Miasta Ełku

Dodatki mieszkaniowe - jak otrzymać?

Naprawy wewnątrz lokali - obowiązki użytkowników lokali

Walne Zgromadzenie Członków SM "Świt" w Ełku

Harmonogram wywozu odpadów

Regulamin obowiązków w zakresie napraw

 

 

Telefon

FAX

Adres pocztowy

 

(87) 621-67-87

(87) 621-67-96

19 300 Ełk

ul. Słowackiego 2

Linki   Poczta elektroniczna

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy

www.czystyelk.pl

Krajowa Rada Spółdzielcza

OGÓLNOPOLSKI PORTAL SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ

 

Sekretariat Spółdzielni smswit@elk.com.pl

Zarząd Spółdzielni zarzad.smswit@elk.com.pl

Dział Techniczny dt.smswit@elk.com.pl

Dział Ciepłowniczy smswit.tc@gmail.com

Prognoza pogody dla Ełku
źródło: http://new.meteo.pl/

 

Ta witryna nie używa cookies

Ostatnia modyfikacja: 19 listopada, 2015