SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"ŚWIT"

SM Świt wita

19-300 Ełk, ul. Słowackiego 2, tel. (87) 621-67-87

    Awarie Wolne lokale użytkowe Przetargi Remonty Harmonogram wywozu odpadów

               O nas
Awarie
Administracje
Opłaty
Remonty
Przetargi
Lokale użytkowe
Mieszkania
Kontakt
Ogłoszenia
Statut i regulaminy
Nasze sprawy
Nasze osiedla
Galeria

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku informuje, iż posiada do zbycia lokale

 

Witam w serwisie internetowym Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" w Ełku. Mam nadzieję, że będzie on źródłem wiedzy o Spółdzielni dla Członków oraz osób zainteresowanych naszą ofertą mieszkaniową. Za jego pośrednictwem, pragniemy przekazywać na bieżąco najważniejsze informacje.
Zapraszam do odwiedzenia naszego serwisu.

Prezes Zarządu Spółdzielni
mgr inż. Waldemar Roszkowski

 

 

UWAGA WYMIANA WODOMIERZY

Informujemy, że od dnia 25.01.2016 r. firma BMETERS Polska Sp. z o.o. rozpoczęła wymianę wodomierzy w zasobach SM "Świt" w Ełku. Prosimy o umożliwienie łatwego dostępu do wodomierzy - odsunięcie przedmiotów uniemożliwiających swobodny dostęp podczas montażu.

Dokładne informacje o terminach wymiany, będą zamieszczane na klatkach schodowych, kilka dni przed planowanym montażem.

 

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" (pdf) - dotyczy odbiorców zewnętrznych energii cieplnej

 

 

 

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNYCH PODZIELNIKÓW CIEPŁA

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne

pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców”

 

Spotkanie poprowadzą eksperci z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej części I Osi Priorytetowej Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Pierwsza część spotkania zostanie poświęcona następującym działaniom:

1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw,

1.2.2 Współpraca biznesu z nauką

1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju

1.4.2 Pakietowanie produktów i usług

1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

 

W drugiej części spotkania ekspert przedstawi ofertę Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP) działającego w strukturach WMARR S.A.

 

Termin i miejsce: 21 czerwca 2016 r. w godzinach 9.15-12.20,

Sale Bankietowe Czajka

ul. Magazynowa 6

19-300 Ełk

 

Więcej informacji

Lokalny Punkt Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku:

tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09, email: lpielk@warmia.mazury.pl

 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

1.      przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ełku lpielk@warmia.mazury.pl do 15 czerwca 2016 r.

2.      potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

 

ZMIANA OPŁAT RYCZAŁTOWYCH I ZALICZEK

ZA ZUŻYCIE ZIMNEJ ORAZ PODGRZANEJ WODY

ZMIANA STAWEK ODPISU NA

FUNDUSZ REMONTOWY SPÓŁDZIELNI

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku zawiadamia, że od dnia 1 stycznia 2016 r. zmianie ulegają opłaty ryczałtowe i zaliczki za zużycie zimnej oraz podgrzanej wody w związku ze wzrostem kosztów niezależnych od Spółdzielni związanych z podwyższeniem cen za wodę i odprowadzanie ścieków o 3,2% (Uchwała Nr XII.136.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24.11.2015 r.), wzrostem kosztów podgrzania wody o 5% oraz zmianą norm zużycia wody.

Stawka zaliczkowa za zużycie zimnej wody i odprowadzanie ścieków, wyliczona w wysokości wynikającej z taryfy PWiK Ełk obowiązującej od dnia 01.01.2016 r., wzrosła z 8,93 zł/m3 do 9,22 zł/m3, natomiast opłata ryczałtowa z 96,44 zł/osobę do 99,58 zł/osobę.

Stawki za podgrzanie wody uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni (Uchwała nr 31/215 z dnia 25 listopada 2015 r.) wzrosły o 5% , tj. stawka za podgrzanie 1m3 wody z 15,70 zł do 16,50 zł, natomiast stawka ryczałtowa z 51,30 zł/osobę do 53,90 zł/osobę.

 

W związku z powyższym wymiary opłat zawierające zawiadomienia o zmianie wysokości wyżej podanych składników opłat wraz z rozliczeniem kosztów zużycia wody w okresie od 01.10.2014r. do 30.09.2015r., w mieszkaniach, w których odczytano wodomierze, włożone zostały do skrzynek na klatkach schodowych lub wysłane pocztą - jeżeli podano adres do korespondencji spoza zasobów Spółdzielni.

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku zawiadamia, że w dniu 15 września 2015 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Uchwałą nr 24 uchwaliła nowe stawki odpisu na fundusz remontowy Spółdzielni obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

Zawiadomienia o zmianie wysokości opłat dotyczące poszczególnych lokali zostały umieszczone w skrzynkach pocztowych, bądź wysłane pocztą – jeżeli podano adres do korespondencji spoza naszych zasobów.

W przypadku braku powiadomienia w skrzynce prosimy o zgłoszenie się w tej sprawie do biura Spółdzielni – okienko czynszowe.

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku

 

(czytaj dalej)

 

ZGŁASZANIE AWARII-TELEFONY

Numery telefoniczne SM "ŚWIT"

 

Zgłoszenia awarii elektrycznych:
- w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 przyjmują administracje osiedlowe

- w dni robocze w godz. 15.00 - 22.00, w dni wolne od pracy, niedziele

i święta w godz. 8.00 - 22.00 przyjmje firma zewnętrzna, tel. 722 222 722


Zgłoszenia awarii ogólnobudowlanych:
- w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 przyjmują administracje osiedlowe
- w dni robocze w godz. 15.00 - 22.00, w dni wolne od pracy, niedziele

i święta w godz. 10.00 - 18.00 przyjmują pracownicy dyżurni Ciepłowni, tel. 87 621 67 87 lub 87 621 67 95


Zgłoszenia awarii ciepłowniczych, gazowych,

hydraulicznych i kanalizacyjnych:
- w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 przyjmuje Dział Ciepłowniczy,

tel. 87 621 67 95
- w dni robocze w godz. 15.00 - 22.00, w dni wolne od pracy, niedziele

i święta w godz. 10.00 - 18.00 przyjmują pracownicy dyżurni Ciepłowni, tel. 87 621 67 87 lub 87 621 67 95

 

 

 

Siedziba Zarządu ul. Słowackiego 2

87 621-67-87, 88
fax 87 621-67-96


Administracja "Centrum" Rejon I

87 621-67-89


Administracja "Północ I" Rejon II
87 621-67-93


Administracja "Północ II" Rejon III
87 621-67-92


Administracja "Konieczki" Rejon IV
87 621-67-90


Dział Ciepłowniczy, Ciepłownia
87 621-67-95

W serwisie Prosimy o kontakt

Gdańska 4-6 wspólna inwestycja Spółdzielni i Urzędu Miasta Ełku

Dodatki mieszkaniowe - jak otrzymać?

Naprawy wewnątrz lokali - obowiązki użytkowników lokali

Walne Zgromadzenie Członków SM "Świt" w Ełku

Harmonogram wywozu odpadów

Regulamin obowiązków w zakresie napraw

 

 

Telefon

FAX

Adres pocztowy

 

(87) 621-67-87

(87) 621-67-96

19 300 Ełk

ul. Słowackiego 2

Linki   Poczta elektroniczna

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy

www.czystyelk.pl

Krajowa Rada Spółdzielcza

OGÓLNOPOLSKI PORTAL SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ

 

Sekretariat Spółdzielni smswit@elk.com.pl

Zarząd Spółdzielni zarzad.smswit@elk.com.pl

Dział Techniczny dt.smswit@elk.com.pl

Dział Ciepłowniczy smswit.tc@gmail.com

Prognoza pogody dla Ełku
źródło: http://new.meteo.pl/

 

Ta witryna nie używa cookies

Ostatnia modyfikacja: 13 czerwca, 2016