SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"ŚWIT"

SM Świt wita

19-300 Ełk, ul. Słowackiego 2, tel. (87) 621-67-87

    Awarie Wolne lokale użytkowe Przetargi Remonty Harmonogram wywozu odpadów

               O nas
Awarie
Administracje
Opłaty
Remonty
Przetargi
Lokale użytkowe
Mieszkania
Kontakt
Ogłoszenia
Statut i regulaminy
Nasze sprawy
Nasze osiedla
Galeria

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku informuje, iż posiada do zbycia lokale i grunty

 

Witam w serwisie internetowym Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" w Ełku. Mam nadzieję, że będzie on źródłem wiedzy o Spółdzielni dla Członków oraz osób zainteresowanych naszą ofertą mieszkaniową. Za jego pośrednictwem, pragniemy przekazywać na bieżąco najważniejsze informacje.
Zapraszam do odwiedzenia naszego serwisu.

Prezes Zarządu Spółdzielni
mgr inż. Waldemar Roszkowski

 

WPŁATY DO TU UNIQA

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku zawiadamia, że założyła wyodrębnione konto bankowe, przeznaczone wyłącznie dla wpłat naszych członków i lokatorów za ubezpieczenie mieszkania w TU UNIQA.

Podajemy aktualny nr konta bankowego, na który winno się dokonywać wpłat z w/w tytułu:

35 1020 4724 0000 3902 0100 3250

Wobec powyższego prosimy o odbieranie książeczek wpłat na ubezpieczenie mieszkania w TU UNIQA z aktualnie obowiązującym numerem konta, w Kasie Spółdzielni lub w okienku "Czynsze".

Zarząd SM “Świt” w Ełku

 

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" (pdf) - dotyczy odbiorców zewnętrznych energii cieplnej

 

 

 

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNYCH PODZIELNIKÓW CIEPŁA

 

 

odczyty stanów wodomierzy

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku informuje, że odczyty stanów wodomierzy mieszkaniowych odbędą się w dniach od 21.09.2015r. do 09.10.2015r.

Osoby opiekujące się mieszkaniami niezamieszkałymi, prosimy o podanie informacji do Spółdzielni pokój nr 15 lub telefonicznie 87/621-67-87 wew. 310. Zgodnie z regulaminem Spółdzielni jeśli z winy lokatora nie będzie możliwy odczyt w lokalu, rozlicza się go za cały okres rozliczeniowy, jak dla mieszkań nieopomiarowanych.

Powyższe nie dotyczy wodomierzy z radiowym odczytem danych. 

Prosimy o udostępnienie mieszkań.

Szczegółowy terminarz odczytów zostanie zamieszczony 10 września 2015r.

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŚWIT” w Ełku ogłasza że, posiada na sprzedaż  prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka gruntu nr 3858/3 o obszarze 0,2286 ha, położonej w obrębie ul. Matejki w Ełku.

 

 

bullet

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (87) 621-67-87 wew. 349.    

bullet

Osoby zainteresowane kupnem ww. nieruchomości mogą składać oferty do sekretariatu Spółdzielni  przy ul. Słowackiego 2 pok. Nr 6.

 

 

 

WALNE ZGROMADZENIE

Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" w Ełku

 

W dniu 16 czerwca 2015 r. o godz. 17.00 w świetlicy biura SM "Świt" ul. Słowackiego 2 odbyła się CZĘŚĆ I Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" w Ełku

W dniu 17 czerwca 2015 r. o godz. 17.00 w świetlicy "SAGITTA" SM "Świt" ul. Dobrzańskiego 5 odbyła się CZĘŚĆ II Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" w Ełku (czytaj dalej)

 

NOWE STAWKI OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH

 

od dnia 1 maja 2015 r. zmianie uległy stawki obowiązujących opłat eksploatacyjnych.

W dniach 29-30.01.2015 r. powiadomienia o wysokości opłat dotyczące poszczególnych lokali zostały umieszczone w skrzynkach pocztowych, bądź wysłane pocztą - jeżeli podano adres do korespondencji spoza naszych zasobów.

W przypadku braku powiadomienia w skrzynce prosimy o zgłoszenie się w tej sprawie do biura Spółdzielni – okienko czynszowe.

Z dniem 1 grudnia 2014r. dla każdego lokatora zostały założone indywidualne rachunki bankowe w banku PKO BP S.A., na których ewidencjonowane będą wpłaty dotyczące eksploatacji lokali mieszkalnych i garaży.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. zmianie uległy zaliczki na poczet zużycia wody, ustalone na podstawie  indywidualnego zużycia wody za okres 01.10.2013 r. – 30.09.2014 r.

Zarząd SM „Świt” w Ełku

 

ZGŁASZANIE AWARII-TELEFONY

Numery telefoniczne SM "ŚWIT"

Awarie elektryczne

tel. 722 222 722

w dni robocze w godz.  1500 - 2200, w dni wolne od pracy oraz
w niedziele i święta w godz.  800 - 2200

 

Awarie gazowe, hydrauliczne i ogólnobudowlane

tel. 87 621 67 87

w dni robocze w godz. 1500 - 2200, w dni wolne od pracy oraz
w niedziele i święta w godz. 1000 - 1800

 

W dni robocze w godz. 700 - 1500 zgłoszenia awarii przyjmują administracje osiedlowe

 

Siedziba Zarządu ul. Słowackiego 2

87 621-67-87, 88, 89

fax 87 621-67-96

Administracja "Centrum" Rejon I

87 621-67-87 wew. 356, 360

Administracja "Północ I" Rejon II

87 621-67-93

Administracja "Północ II" Rejon III

87 621-67-92

Administracja "Konieczki" Rejon IV

87 621-67-90

Dział Ciepłowniczy

87 621-67-95

W serwisie Prosimy o kontakt

Gdańska 4-6 wspólna inwestycja Spółdzielni i Urzędu Miasta Ełku

Dodatki mieszkaniowe - jak otrzymać?

Naprawy wewnątrz lokali - obowiązki użytkowników lokali

Walne Zgromadzenie Członków SM "Świt" w Ełku

Harmonogram wywozu odpadów

Regulamin obowiązków w zakresie napraw

 

 

Telefon

FAX

Adres pocztowy

 

(87) 621-67-87

(87) 621-67-96

19 300 Ełk

ul. Słowackiego 2

Linki   Poczta elektroniczna

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy

www.czystyelk.pl

Krajowa Rada Spółdzielcza

OGÓLNOPOLSKI PORTAL SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ

 

Sekretariat Spółdzielni smswit@elk.com.pl

Zarząd Spółdzielni zarzad.smswit@elk.com.pl

Dział Techniczny dt.smswit@elk.com.pl

Dział Ciepłowniczy smswit.tc@gmail.com

Prognoza pogody dla Ełku
źródło: http://new.meteo.pl/

 

Ta witryna nie używa cookies

Ostatnia modyfikacja: 01 września, 2015.