SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"ŚWIT"

SM Świt wita

19-300 Ełk, ul. Słowackiego 2, tel. (87) 621-67-87

    Awarie Wolne lokale użytkowe Przetargi Remonty Harmonogram wywozu odpadów

               O nas
Awarie
Administracje
Opłaty
Remonty
Przetargi
Lokale użytkowe
Mieszkania
Kontakt
Ogłoszenia
Statut i regulaminy
Nasze sprawy
Nasze osiedla
Galeria

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku informuje, iż posiada do zbycia lokale i grunty

 

 

Witam w serwisie internetowym Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" w Ełku. Mam nadzieję, że będzie on źródłem wiedzy o Spółdzielni dla Członków oraz osób zainteresowanych naszą ofertą mieszkaniową. Za jego pośrednictwem, pragniemy przekazywać na bieżąco najważniejsze informacje.
Zapraszam do odwiedzenia naszego serwisu.

Prezes Zarządu Spółdzielni
mgr inż. Waldemar Roszkowski

 

   

ROZLICZENIE KOSZTÓW C.O.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku zawiadamia, że rozliczone zostały koszty centralnego ogrzewania za 2014 r. oraz wyliczone zostały zaliczki za centralne ogrzewanie obowiązujące od dnia 1 maja 2015 r.

W związku z tym, w zasobach ogrzewanych z własnej kotłowni Spółdzielni, powiadomienia w sprawie:

- wysokości opłat obowiązujących od dnia 01.05.2015 r. (zmiana zaliczek za co.),

- rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2014 r.

włożone zostaną do indywidualnych skrzynek pocztowych znajdujących się na klatkach schodowych, bądź zostaną wysłane pocztą, jeśli podany został adres do korespondencji spoza zasobów Spółdzielni.

W przypadku braku powiadomienia w skrzynce prosimy o zgłoszenie się w tej sprawie do biura Spółdzielni – okienko czynszowe.

Natomiast w budynkach ogrzewanych z kotłowni PEC rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za 2014 r. wywieszone zostało na klatkach schodowych. Informujemy również, że zaliczka za centralne ogrzewanie na 2015 r. w tych zasobach pozostaje w dotychczasowej wysokości, w związku z tym nie będą dostarczane nowe wymiary opłat.

Zarząd SM „Świt” w Ełku

 

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

 

 

UWAGA WYMIANA WODOMIERZY

Uprzejmie prosimy o zapewnienie naszym pracownikom swobodnego dostępu do pomieszczenia, w którym znajdują się wodomierze przewidziane do wymiany. Podczas prac powinien być obecny użytkownik/lokator mieszkania lub upoważniona przez niego osoba. Prosimy o umożliwienie łatwego dostępu do wodomierzy-odsunięcie przedmiotów uniemożliwiających swobodny dostęp podczas montażu, ponieważ za ewentualne uszkodzenia przedmiotów utrudniających dostęp do urządzeń pomiarowych nie będziemy mogli ponieść odpowiedzialności.

Po wykonaniu prac montażowych sporządzona zostanie karta wymiany wodomierza, na której lokator/użytkownik potwierdzi wykonaną usługę.

 (CZYTAJ DALEJ)

 

II ETAP ADAPTACJI URZĄDZEŃ GAZOWYCH W EŁKU

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 16 marca 2015 roku na terenie miast Ełk i Olecko rozpocznie się II ETAP adaptacji urządzeń gazowych u odbiorców gazu podłączonych do sieci gazowej, realizowany w związku ze zmianą rodzaju dostarczanego paliwa gazowego z gazu propan - butan - powietrze na gaz ziemny wysokometanowy.

Adaptację urządzeń gazowych u odbiorców przeprowadzi BEZPŁATNIE firma "WANAD". Wszystkie koszty związane z adaptacją urządzeń ponosi Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.

W celu umówienia terminu wizyty montera prosimy o zgłaszanie się do PGNiG OD Biuro Obsługi Klienta w Ełku, ul. Nadjeziorna 23, lok. A1.

II ETAP adaptacji urządzeń gazowych jest ostatnim etapem bezpłatnego przystosowania urządzeń gazowych do spalania gazu wysokometanowego grupy E i kończy się 30 czerwca 2015 r.

WPŁATY DO TU UNIQA

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku zawiadamia, że założyła wyodrębnione konto bankowe, przeznaczone wyłącznie dla wpłat naszych członków i lokatorów za ubezpieczenie mieszkania w TU UNIQA.

Podajemy aktualny nr konta bankowego, na który winno się dokonywać wpłat z w/w tytułu:

 

35 1020 4724 0000 3902 0100 3250

 

Wobec powyższego prosimy o odbieranie książeczek wpłat na ubezpieczenie mieszkania w TU UNIQA z aktualnie obowiązującym numerem konta, w Kasie Spółdzielni lub w okienku "Czynsze".

 

Zarząd SM “Świt” w Ełku

 

NOWE STAWKI OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH

 

od dnia 1 maja 2015 r. zmianie ulegają stawki obowiązujących opłat eksploatacyjnych.

W dniach 29-30.01.2015 r. powiadomienia o wysokości opłat dotyczące poszczególnych lokali zostały umieszczone w skrzynkach pocztowych, bądź wysłane pocztą - jeżeli podano adres do korespondencji spoza naszych zasobów.

W przypadku braku powiadomienia w skrzynce prosimy o zgłoszenie się w tej sprawie do biura Spółdzielni – okienko czynszowe.

Z dniem 1 grudnia 2014r. dla każdego lokatora zostały założone indywidualne rachunki bankowe w banku PKO BP S.A., na których ewidencjonowane będą wpłaty dotyczące eksploatacji lokali mieszkalnych i garaży.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. zmianie uległy zaliczki na poczet zużycia wody, ustalone na podstawie  indywidualnego zużycia wody za okres 01.10.2013r. – 30.09.2014 r.

 

Zarząd SM „Świt” w Ełku

 

ZGŁASZANIE AWARII-TELEFONY

Numery telefoniczne SM "ŚWIT"

Awarie elektryczne

tel. 722 222 722

w dni robocze w godz.  1500 - 2200, w dni wolne od pracy oraz
w niedziele i święta w godz.  800 - 2200

 

Awarie gazowe, hydrauliczne i ogólnobudowlane

tel. 87 621 67 87

w dni robocze w godz. 1500 - 2200, w dni wolne od pracy oraz
w niedziele i święta w godz. 1000 - 1800

 

W dni robocze w godz. 700 - 1500 zgłoszenia awarii przyjmują administracje osiedlowe

 

Siedziba Zarządu ul. Słowackiego 2

87 621-67-87, 88, 89

fax 87 621-67-96

Administracja "Centrum" Rejon I

87 621-67-87 wew. 356, 360

Administracja "Północ I" Rejon II

87 621-67-93

Administracja "Północ II" Rejon III

87 621-67-92

Administracja "Konieczki" Rejon IV

87 621-67-90

Dział Ciepłowniczy

87 621-67-95

W serwisie Prosimy o kontakt

Gdańska 4-6 wspólna inwestycja Spółdzielni i Urzędu Miasta Ełku

Dodatki mieszkaniowe - jak otrzymać?

Naprawy wewnątrz lokali - obowiązki użytkowników lokali

Walne Zgromadzenie Członków SM "Świt" w Ełku

Harmonogram wywozu odpadów

Regulamin obowiązków w zakresie napraw

Podzielniki do likwidacji? Decydują mieszkańcy

 

 

Telefon

FAX

Adres pocztowy

 

(87) 621-67-87

(87) 621-67-96

19 300 Ełk

ul. Słowackiego 2

Linki   Poczta elektroniczna

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy

www.czystyelk.pl

Krajowa Rada Spółdzielcza

OGÓLNOPOLSKI PORTAL SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ

 

Sekretariat Spółdzielni smswit@elk.com.pl

Zarząd Spółdzielni zarzad.smswit@elk.com.pl

Dział Techniczny dt.smswit@elk.com.pl

Dział Ciepłowniczy smswit.tc@gmail.com

Prognoza pogody dla Ełku
źródło: http://new.meteo.pl/

 

Ta witryna nie używa cookies

Ostatnia modyfikacja: 27 maja, 2015.