SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"ŚWIT"

SM Świt wita

19-300 Ełk, ul. Słowackiego 2, tel. (87) 621-67-87

    Awarie Wolne lokale użytkowe Przetargi Remonty Harmonogram wywozu odpadów

               O nas
Awarie
Administracje
Opłaty
Remonty
Przetargi
Lokale użytkowe
Mieszkania
Kontakt
Ogłoszenia
Statut i regulaminy
Nasze sprawy
Nasze osiedla
Galeria

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku informuje, iż posiada do zbycia lokale

 

Witam w serwisie internetowym Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" w Ełku. Mam nadzieję, że będzie on źródłem wiedzy o Spółdzielni dla Członków oraz osób zainteresowanych naszą ofertą mieszkaniową. Za jego pośrednictwem, pragniemy przekazywać na bieżąco najważniejsze informacje.
Zapraszam do odwiedzenia naszego serwisu.

Prezes Zarządu Spółdzielni
mgr inż. Waldemar Roszkowski

 

 

UWAGA WYMIANA WODOMIERZY

Informujemy, że od dnia 25.01.2016 r. firma BMETERS Polska Sp. z o.o. rozpoczęła wymianę wodomierzy w zasobach SM "Świt" w Ełku. Prosimy o umożliwienie łatwego dostępu do wodomierzy - odsunięcie przedmiotów uniemożliwiających swobodny dostęp podczas montażu.

Dokładne informacje o terminach wymiany, będą zamieszczane na klatkach schodowych, kilka dni przed planowanym montażem.

 

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" (pdf) - dotyczy odbiorców zewnętrznych energii cieplnej

 

 

 

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNYCH PODZIELNIKÓW CIEPŁA

 

ZMIANA STAWEK ODPISU NA

FUNDUSZ REMONTOWY SPÓŁDZIELNI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OL1E/00041843/3

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku zawiadamia, że w dniu 15 września 2015 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Uchwałą nr 24 uchwaliła nowe stawki odpisu na fundusz remontowy Spółdzielni obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r.

Zawiadomienia o zmianie wysokości opłat dotyczące poszczególnych lokali zostały umieszczone w skrzynkach pocztowych, bądź wysłane pocztą – jeżeli podano adres do korespondencji spoza naszych zasobów.

W przypadku braku powiadomienia w skrzynce prosimy o zgłoszenie się w tej sprawie do biura Spółdzielni – okienko czynszowe.

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku

(czytaj dalej)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Adam Ciesielski na podstawie art. 953 kpc. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-08-2016 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ełku, mającego siedzibę przy ul. Chopina 6A odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego położonego 19-300 Ełk ul. Wileńska 29B/U2 o powierzchni użytkowej 150,11 m2 usytuowanego w piwnicy (czytaj dalej)

 

ZGŁASZANIE AWARII-TELEFONY

Numery telefoniczne SM "ŚWIT"

 

Zgłoszenia awarii elektrycznych:
- w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 przyjmują administracje osiedlowe

- w dni robocze w godz. 15.00 - 22.00, w dni wolne od pracy, niedziele

i święta w godz. 8.00 - 22.00 przyjmje firma zewnętrzna, tel. 722 222 722


Zgłoszenia awarii ogólnobudowlanych:
- w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 przyjmują administracje osiedlowe
- w dni robocze w godz. 15.00 - 22.00, w dni wolne od pracy, niedziele

i święta w godz. 10.00 - 18.00 przyjmują pracownicy dyżurni Ciepłowni, tel. 87 621 67 87 lub 87 621 67 95


Zgłoszenia awarii ciepłowniczych, gazowych,

hydraulicznych i kanalizacyjnych:
- w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 przyjmuje Dział Ciepłowniczy,

tel. 87 621 67 95
- w dni robocze w godz. 15.00 - 22.00, w dni wolne od pracy, niedziele

i święta w godz. 10.00 - 18.00 przyjmują pracownicy dyżurni Ciepłowni, tel. 87 621 67 87 lub 87 621 67 95

 

 

 

Siedziba Zarządu ul. Słowackiego 2

87 621-67-87, 88
fax 87 621-67-96


Administracja "Centrum" Rejon I

87 621-67-89


Administracja "Północ I" Rejon II
87 621-67-93


Administracja "Północ II" Rejon III
87 621-67-92


Administracja "Konieczki" Rejon IV
87 621-67-90


Dział Ciepłowniczy, Ciepłownia
87 621-67-95

W serwisie Prosimy o kontakt

Gdańska 4-6 wspólna inwestycja Spółdzielni i Urzędu Miasta Ełku

Dodatki mieszkaniowe - jak otrzymać?

Naprawy wewnątrz lokali - obowiązki użytkowników lokali

Walne Zgromadzenie Członków SM "Świt" w Ełku

Harmonogram wywozu odpadów

Regulamin obowiązków w zakresie napraw

 

 

Telefon

FAX

Adres pocztowy

 

(87) 621-67-87

(87) 621-67-96

19 300 Ełk

ul. Słowackiego 2

Linki   Poczta elektroniczna

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy

www.czystyelk.pl

Krajowa Rada Spółdzielcza

OGÓLNOPOLSKI PORTAL SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ

 

Sekretariat Spółdzielni smswit@elk.com.pl

Zarząd Spółdzielni zarzad.smswit@elk.com.pl

Dział Techniczny dt.smswit@elk.com.pl

Dział Ciepłowniczy smswit.tc@gmail.com

Prognoza pogody dla Ełku
źródło: http://new.meteo.pl/

 

Ta witryna nie używa cookies

Ostatnia modyfikacja: 12 sierpnia, 2016.