SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"ŚWIT"

Ogłoszenia

19-300 Ełk, ul. Słowackiego 2, tel. (87) 621-67-87

    Awarie Wolne lokale użytkowe Przetargi Remonty Harmonogram wywozu odpadów

               Do góry
RPO WiM

 

 

 

Czas pracy Spółdzielni

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Świt w Ełku pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7-15

 

Zarząd SM “Świt”

 [ Powrót do początku strony ]

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŚWIT” w Ełku informuje, iż posiada do zbycia:

 

  1. lokal użytkowy o pow. 119,20 m2 położony w  budynku mieszkalnym przy ul. Dobrzańskiego 1 (Osiedle „Konieczki”).

  2. lokal użytkowy o pow. 119,20 m2 położony w budynku mieszkalnym przy ul. Witosa 3 (Osiedle  „Konieczki”).

  3. oraz  niezabudowaną  działkę  gruntu nr  3858/3  o pow.  0,2286 ha  na  Osiedlu  Matejki w Ełku.

 

bullet

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. Os. „Konieczki” (87) 621-67-90 lub (87) 621-67-87 wew. 360 lub 349.

bullet

Osoby zainteresowane kupnem ww. nieruchomości mogą składać oferty do sekretariatu Spółdzielni  przy ul. Słowackiego 2 pok. Nr 6. 

 [ Powrót do początku strony ]

 

UWAGA WYMIANA WODOMIERZY

 

TERMINY WYMIANY WODOMIERZY:

 

ul. Grodzieńska 4            21-23.03.2015 r.

ul. Grodzieńska 9            24-25.03.2015 r.

ul. Kajki 30                     26.03.2015 r.

ul. Wileńska 29A             27-28.03.2015 r.

ul. Piłsudskiego 14B        30-31.03.2015 r.

ul. Piłsudskiego 14A        01-02.04.2015 r.

ul. Wojska Polskiego 60  03-07.04.2015 r.

 

Uprzejmie prosimy o zapewnienie naszym pracownikom swobodnego dostępu do pomieszczenia, w którym znajdują się wodomierze przewidziane do wymiany. Podczas prac powinien być obecny użytkownik/lokator mieszkania lub upoważniona przez niego osoba. Prosimy o umożliwienie łatwego dostępu do wodomierzy-odsunięcie przedmiotów uniemożliwiających swobodny dostęp podczas montażu, ponieważ za ewentualne uszkodzenia przedmiotów utrudniających dostęp do urządzeń pomiarowych nie będziemy mogli ponieść odpowiedzialności.

Po wykonaniu prac montażowych sporządzona zostanie karta wymiany wodomierza, na której lokator/użytkownik potwierdzi wykonaną usługę.

Montaż powinien być rozpoczęty i zakończony w podanym wyżej przedziale czasowym. Nie oznacza to jednak, że monter musi w całym tym okresie czasu przebywać w budynku.

Zdemontowane wodomierze będą zabierane przez pracownika dokonującego wymiany.

Serdecznie dziękujemy za pomoc okazaną nam podczas prac montażowych.

Wykonawca:

BMETERS POLSKA
SP. Z O.O.

 [ Powrót do początku strony ]

WPŁATY DO TU UNIQA

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt" w Ełku zawiadamia, że założyła wyodrębnione konto bankowe, przeznaczone wyłącznie dla wpłat naszych członków i lokatorów za ubezpieczenie mieszkania w TU UNIQA. Podajemy aktualny nr konta bankowego, na który winno się dokonywać wpłat z w/w tytułu:

35 1020 4724 0000 3902 0100 3250

Wobec powyższego prosimy o odbieranie książeczek wpłat na ubezpieczenie mieszkania w TU UNIQA z aktualnie obowiązującym numerem konta, w Kasie Spółdzielni lub w okienku "Czynsze".

 

Zarząd SM “Świt”

 [ Powrót do początku strony ]

 

Zmiana ilości osób w lokalu mieszkalnym

 

Przypominamy o obowiązku niezwłocznego zgłaszania do Spółdzielni (pok.19) faktu zmiany ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym. Jest to obowiązek wynikający z regulaminu wewnętrznego Spółdzielni.

W stosunku do ilości osób ustalana jest część opłat za mieszkanie, takich jak: wywóz nieczystości, gaz, dźwigi, ryczałt za ciepłą i zimną wodę. Ilość osób, niezgodna ze stanem faktycznym, powoduje niewłaściwe ustalenie wysokości stawek powyższych opłat i przeniesienie ciężaru pokrycia kosztów korzystania z w/w mediów w całości wyłącznie na osoby zarejestrowane w Spółdzielni.

 

Zarząd SM “Świt”

 

 [ Powrót do początku strony ]

Wynajem sali w SDK "Okrąglak"

 

Oferujemy wynajęcie sali w SDK "Okrąglak", ul. Grodzieńska 10, na uroczystości rodzinne typu wesela, chrzciny, komunie, stypy oraz pokazy, szkolenia itp.

 

Sala posiada zaplecze kuchenne. Istnieje możliwość wypożyczenia zastawy stołowej.

 

Udzielamy informacji i przyjmujemy rezerwacje:
 - od poniedziałku do piątku w godz. 7 - 15 pod  tel. (87) 621 67 92
 - od poniedziałku do czwartku w godz. 15 - 19 pod  tel. (87) 621 67 99

 

oraz przez pocztę elektroniczną:  admrej3.smswit@gmail.com

 

 [ Powrót do początku strony ]

TELEFON ZAUFANIA

W komendzie Powiatowej Policji w Ełku uruchomiony został telefon zaufania nr (87) 621 81 80, działający całą dobę. Telefon ten przeznaczony jest do korzystania przez wszystkich, którzy chcą przekazać Policji informacje o osobach, miejscach czy zdarzeniach oraz własne wnioski i spostrzeżenia.

Pod numer ten mogą również dzwonić ofiary przemocy domowej. Telefon zaufania gwarantuje przybycie policjanta do osoby potrzebującej pomocy. Działa on na zasadzie automatycznej sekretarki, rejestrującej przekazaną jawnie, bądź anonimowo informację.

 [ Powrót do początku strony ]

 

PUNKTY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW REWIRU DZIELNICOWYCH

OSIEDLE KONIECZKI - ul. Dobrzańskiego 2

wtorek i czwartek godz. 1700 – 1900

OSIEDLE KOCHANOWSKIEGO - ul. Piękna 16

poniedziałek i środa godz. 1700 – 1900

OSIEDLE PÓŁNOC II ul. Grodzieńska 10 (obok administracji)

środa i piątek godz. 1700 – 1900

[ Powrót do początku strony ]

 

 

Ta witryna nie używa cookies.

Ostatnia modyfikacja: 23 marca, 2015.

/p>

Ta witryna nie używa cookies.

Ostatnia modyfikacja: 23 marca, 2015.

>